How?

ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเรา โปรดใช้วิจารณญาณในการศึกษา

การไหว้เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบล็อกนี้จะแบ่งเป็น พุทธ / ฮินดู / บุคคล ซึ่งมีการไหว้ขอพรโดยใช้หลักการ (ส่วนตัวของเรา) ดังนี้

การกล่าวขอพร

โดยทั่วไปหลังกล่าวคำสักการะ บูชา หรือถวายเครื่งสักการะแล้ว (เช่น บทสวดที่มีจารึกด้านหน้าองค์พระ) จนจบบท จึงกล่าวว่า “[ข้าพเจ้า/ลูก] นางสาว (ชื่อ) (นามสกุล) ขอกราบพึ่งพระบารมีของ (สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ต่อหน้าเรา) ให้อวยพรให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จในการ (เรื่องที่ปราถนา)” หากจะบนบาน ก็ให้ต่อท้ายว่า “เมื่อสำเร็จแล้ว จะนำ (เครื่องแก้บน) มาแก้บนบาน”

การขอพรของเรามักจะขอเรื่องเดียว ชัดเจน เช่น ขอให้สอบติดคณะ …. มหาวิทยาลัย …. หรือ ให้สอบผ่าน 60% ของวิชา …. การสอบ …. บางครั้งถ้าเฉพาะเจาะจงสถานที่สอบ วันเวลาสอบได้ จะดีมาก นอกจากนี้เรานิยมกล่าวต่อว่า เพราะเหตุอันใดจึงอยากให้พระพรนี้เป็นจริง ทำไมจึงปราถนาสิ่งที่มาขอนี้ เช่น ทำไมถึงอยากสอบติดคณะนี้ ติดแล้วจะทำอะไรดี ๆ ให้กับผู้อื่น หรือชาติบ้านเมืองได้บ้าง

ตัวอย่างการขอพรต่อหน้าพระพุทธรูป หลังกล่าวบทบูชาเสร็จแล้ว
“ข้าพเจ้า นางสาวเมตตา สมมติสกุล ขอกราบพึ่งพระบารมีของพระพุทธองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ ให้โปรดอวยพรให้ลูกสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สำเร็จทุกประการเทอญ เพื่อเมื่อข้าพเจ้าได้จบการศึกษามาประกอบอาชีพทันตแพทย์แล้ว ข้าพเจ้าจะได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้งหนึ่ง”

ถ้าเกิดยังไม่มั่นใจในคณะหรือมหาวิทยาลัย ก็เว้นไว้ก็ได้

ขอพรยังไงให้สำเร็จ

นอกเหนือจากการช่วยตัวเอง ทำตนเองให้ดีแล้ว การเข้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือก็ควรปฏิบัติ การขอพรนอกจากจะเสริมสร้างกำลังใจแล้ว ตามความเชื่อยังช่วยดลบันดาลให้เป็นจริงดังปราถนาได้ด้วย บางคนอาจจะไม่เชื่อหรือไม่เคยขอพรสำเร็จตามที่หวังเพราะไม่ได้กระทำถูกต้องตามวิธี คือ หลักสำคัญในการขอพรให้สำเร็จตามที่ขอ ตามความเชื่อส่วนตัวของเรา มีสามข้อ คือ

  1. จิตใจแน่วแน่ – ตอนขอพร จิตใจต้องสงบ นิ่ง และแน่วแน่ ต่อพรที่ขอ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พูดง่าย ๆ คือตอนขอเนี่ย ใจต้องไม่วอกแวก ต้อง focused กับคำขอของเรา และมีสติในการขอพร โดยทั่วไปเมื่อขอพรเสร็จหลาย ๆ คนจึงมีจิตใจที่สงบได้
  2. เชื่อถือแน่วแน่ – การขอพรไม่ว่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ใดก็ตาม สำคัญยิ่งคือความเชื่อถือและไว้วางใจว่า พระองค์จะช่วยเรา หกไม่เชื่อแล้ว การขอพรก็คงจะไร้ประโยชน์แน่นอน
  3. ปฏิบัติแน่วแน่ – นอกจากจะต้องทำสิ่งที่ขอให้ดีที่สุดแล้ว การขอพรจากสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ เราต้องทำตัวดีด้วย หมั่นสร้างบุญกุศลติดตัวไว้ เป็นเหมือนเครดิตยืนยันว่าเป็นคนดี และควรแก่พระพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละองค์ หากไม่ทำดีให้บุญบันดาลแล้ว จะให้ใครมาบันดาลบุญให้เล่า?
Advertisement