About Us

เราเป็นใคร?

เราเป็นคนหนึ่งที่สนใจและรักการท่องเที่ยวไปในกรุงเทพมหานคร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเที่ยวตามศาสนสถานต่าง ๆ บล็อกนี้เลยเขียนขึ้นมาเพื่อแบ่งปันสถานที่สำคัญต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือเพื่อให้ทุกคนที่รู้สึกว่าต้องกรที่พึ่งพิงทางใจ หรืออยากขอพรให้ประสบความสำเร็จ สามารถวางแผนการเดินทางและไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้สมความปราถนา

ข้อมูลบางส่วนในนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของทั้งเราเอง เพื่อน ๆ พี่น้อง และครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือของเรา บางคนอาจมีความเชื่อที่ขัดกันกับของเราก็ไม่ได้เสียหายอะไร ตราบใดที่การขอพรนั้นเป็นไปอย่างใจจริง

หลัก ๆ แล้ว บ็อกนี้สร้างสำหรับบรรดาวัยรุ่นและนักเรียนที่สนใจจะขอพรหรือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะการสอบที่โรงเรียน สอบเรียนต่อ สอบเอ็นทรานซ์ ได้สมปราถนาทุกคน

ขอให้ทุกคนโชคดี และพระคุ้มครองค่ะ 🙂

Advertisement