วัดเศวตฉัตรวรวิหาร

* ข้อมูลต่อไปนี้อัปเดต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
* ข้อมูลบางส่วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ

หลวงพ่อโบสถ์บน ในพระอุโบสถหลังเดิม

In a nutshell

  • “สักการะหลวงพ่อโบสถ์บนและพระสำคัญหลายองค์”
  • ศาสนา: พุทธ
  • เครื่องสักการะ: พวงมาลัย / ดอกบัว / ธูปเทียนทอง

About

วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ไม่ไกลมาก (ประมาณ 5 นาทีโดยรถ) จาก ICONSIAM ดังนั้นสาารถเดินทางต่อเนื่องได้ หรือใครจะแวะก็เป็นเรื่องที่ดี นอกจากนี้ติดกันกับวัดคือท่าเรือวัดเศวตฉัตรค่ะ ตัววัดถูกแบ่งเป็นสองส่วนด้วยถนนที่ตัดผ่าน เป็นส่วนพระอุโบสถหลังเดิม (ประดิษฐานหลวพ่อโบสถ์บน) และหลังปัจจุบัน

วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่บนถนนเจริญนคร ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ วัดบางลำพูล่าง สันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาอยู่ในสภาพทรุดโทรมและได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ (ในขณะนั้นพระนามว่าพระเจ้าอัยกาเธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์) พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงเป็นต้นราชสกุลฉัตรกุล ในช่วงปี พ.ศ. 2359 – 2373 ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งต่อมาได้พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า วัดเศวตฉัตร

เดิมวัดบางลำภูล่าง มีเพียงพระอุโบสถเก่าซึ่งอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตื้นเขินเต็มที พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์จึงได้ทรงยกวัดออกไปสร้างใหม่ ในตำแหน่งวัดปัจจุบัร โดยโปรดให้รื้อพระตำหนักส่วนพระองค์สร้างเป็นถาวรวัตถุของวัดแทน

ภายในประกอบด้วยพุทธศาสนวัตถุสำคัญ ได้แก่

  • พระพุทธบัณฑูรมูลประดิษฐ์สถิตไสยาสน์ – พระพุทธรูปปางไสยาสน์เก่าแก่ที่ยกพื้นขึ้นสูงเพราะน้ำท่วมบ่อย สามารถลอดใต้ฐานพระพุทธรูปที่ยกขึ้นนี้ได้เพื่อความเป็นศิริมงคล
  • หลวงพ่อโบสถ์บน – พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของวัด เป็นที่เคารพของลูกท่านหลานเธอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ตั้งอยู่ในพระอุโบสถหลังเดิม ซึ่งต้องเดินข้ามสะพานลอยไป
  • พระพุทธอังคีรสมุนีนารถอุรคอาสน์อำไพ – พระพุทธรูปปางนาคปรกภายในพระอุโบสถหลังปัจจุบัน บริเวณฐานชุกชีด้านหลังพระประธานบรรจุอัฐิโดยด้านซ้าย ปรากฏจารึกพระนาม จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์ (อรุณ ฉัตรกุล) อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนด้านขวาปรากฏจารึกพระนาม “ฉัตรกุล สายหม่อมเจ้ากลาง”
  • พระพุทธมารวิชัยอภัยปรปักษ์อัครวิบูล – พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในพระอุโบสถหลังปัจจุบัน

Suggestion

  • อย่างที่บอกไปว่าอยู่ใกล้ ICONSIAM ดังนั้นใครที่มีแพลนไปแถวนั้น แวะไปสักการะวัดเก่าแก่ที่เป็นที่นับถือมานานแห่งนี้ก็ดีนะคะ

Getting there

  • แท็กซี่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิกิพีเดีย
ขอบคุณภาพจาก วิกิมีเดีย คอมมอนส์

Advertisement